Praktijk Eigen Reis

Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 – 18 jaar.

  

Doel van kindertherapie is om kinderen op een snelle en ontspannen  manier, controle te laten krijgen over hetgeen waar zij last van hebben. Zij zullen dan in staat zijn om keuzes te maken. Keuzes te maken op welke wijze hij/zij met zijn/haar probleem of klacht wil omgaan. Zij leren zo te vertrouwen op eigen kracht, ontwikkelen ik-sterkte en zelfvertrouwen en gaan zelfstandig handelen.

HET KIND WEET HET, HET KIND KAN HET, HET KIND DOET HET !