Praktijk Eigen Reis

Integratieve kinder- en jeugdtherapie


Kosten en vergoedingen

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve- of Natuurgeneeswijzen of Psychosociale zorg. Ik adviseer u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te zien of integratieve kinder- en jeugdtherapie ook aan u wordt vergoed. Belangrijk is dan te vermelden dat uw therapeut is aangesloten bij de VvvK. 

Klachtregeling

De VvvK kent een klachtregeling

Ouderlijk gezag

Kinder- en jeugdtherapeuten zijn wettelijk verplicht om van beide ouders met ouderlijk gezag schriftelijk toestemming te krijgen voor de begeleiding van hun kind tot 16 jaar.

HET KIND WEET HET, HET KIND KAN HET, HET KIND DOET HET !