Praktijk Eigen Reis

Integratieve kinder- en jeugdtherapie

Ouders

De problemen en/of klachten waarmee uw kind en/of ouders te maken kunnen krijgen, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Problemen en klachten die o.a. behandeld kunnen worden via kinder- en jeugdtherapie zijn:

•   Lichamelijke en psychosomatische klachten
     (eczeem, astma, buikpijn of broekpoepen).
•    Verwerken van emotionele conflicten
     (trauma, scheiding, angsten, agressie, rouw, ziekte)
•    Gedragsproblemen 
     (woedeaanvallen, liegen, gebrek aan concentratie, antisociaal gedrag)
•    Problemen die horen bij een ontwikkelingsfase 
     (moeilijk slapen, zindelijkheid, basisvertrouwen)

•    Niet met plezier naar school gaan;

•    Gepest worden of pesten;

•    Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, hoogbegaafdheid;

•    Omgaan met beelddenken, ik leer anders.


 

Wanneer geen kinder en jeugdtherapie

Kindertherapie kan niet bij alle problematiek worden ingezet, zoals bij ernstige psychische problematiek op psychiatrisch vlak (bijv. psychoses en persoonlijkheidsstoornissen). Een kind uit een zogenaamd gesloten gezinssysteem zal niet gebaat zijn bij deze vorm van therapie, omdat het voor de ouders meestal een onmogelijkheid is, om mee te werken aan de verandering van en bij hun kind en hieraan gerelateerd veranderingen binnen het gezinssysteem.HET KIND WEET HET, HET KIND KAN HET, HET KIND DOET HET !